FAQ items aan het laden...

Jarenlange ervaring ten dienste van uw project.

Een gescheiden riolering met volledige scheiding hemelwater is verplicht!

Een ideale manier om regenwater af te voeren is infiltratie in de ondergrond.

Infiltratieputten en bekkens

Er bestaan drie belangrijke ondergrondse buffer- en infiltratiesystemen: de infiltratieput,
infiltratiebuizen en infiltratie prefab units.

Infiltratie in de ondergrond zorgt er voor dat hemelwater vertraagd wordt afgevoerd, waarmee overbelasting van de riolering vermeden wordt en zuiver water niet onnodig in de riolering terecht komt.

Infiltratieputten:

 • Dit is een verticale constructie. De infiltratie gebeurt via de onderzijde of zijkanten van de putten.
 • Een infiltratieput zal enkel resultaat opleveren wanneer de ondergrond goed waterdoorlatend is.
 • Hou er rekening mee dat de grondwaterstand onder de bodem van de put blijft.
 • Beschouw de infiltratieput enkel als een lokale voorziening voor de afkoppeling van daken van privé-woningen.

Infiltratiebuizen:

 • Een andere mogelijkheid voor infiltratie is een horizontale constructie. Drainagebuizen (met kleinere diameter) vormen een netwerk vanuit de verdeelput.
 • In plaats van buizen met een kleine diameter kan je ook geperforeerde buizen van een grotere diameter gebruiken.
 • Dit systeem maakt het mogelijk om water over grotere afstanden te verspreiden.

Infiltratie prefab elementen:

 • Dit systeem is langs alle wanden waterdoorlatend. Het zijn kunststofmodules met ongeveer 95% aan holle ruimte. Rond de standaard omhulling zit een infiltratieweefsel, een kwalitatief hoogstaand geotextiel met een hoge treksterkte, hoge waterdoorlatendheid en goede zanddichtheid.
 • Groot voordeel van dit systeem: de prefab elementen nemen weinig oppervlakte in beslag.

Om beschadiging te voorkomen plaatst men ondergrondse infiltratiesystemen best onder een verharding met een voorgeschreven dekking om lasten te spreiden.

Op de infiltratievoorziening kan je volgende zaken aansluiten:

 • Overstort van de hemelwaterput.
 • Afvoer van groendaken.
 • Verharde oppervlakken die enkel regenwater opvangen en voorzien zijn van een rooster of klokputje.

Onze recente projecten

We geven u een kort overzicht van recent door ons uitgevoerde projecten.